Retrokonwersja katalogów kartkowych książek i czasopism do katalogu elektronicznego logo MNiSW
dostępnego on-line finansowana w ramach umów: 526/P-DUN/2016, 1029/P-DUN/2014,
869/P-DUN/2013, 849/P-DUN/2012 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Kapitał ludzki Śląska Opolskiego : prognoza ludności i zasobów pracy w województwie opolskim do 2050 roku Niepełnosprawność i jej interdyscyplinarność : podstawy, badania, wieloaspektowość. Cz. 2 Aplikacyjne i teoretyczne problemy w przemyśle rolno-spożywczym : innowacja - synergia nauki, przemysłu, zdrowia i życia Aparaturowe aspekty diagnostyki izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych w oparciu o pomiar wyładowań niezupełnych Analiza wpływu zmienności promienia fikcyjnego na trwałość zmęczeniową elementów z karbem Podstawy teorii systemów rozmytych z zadaniami Manufacturing processes : actual problems - 2017. Vol. 3, Safety engineering in manufacturing processes = Inżynieria bezpieczeństwa w procesach wytwórczych Technologie informatyczne we współczesnej rzeczywistości gospodarczej

New items
Sztuka prezentacji : teoria i praktyka
No cover
Innowacyjne i współczesne rozwiązania w budownictwie : budownictwo ogólne : XXXIV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 5-8 marca 2019 roku. T. 3,
No cover
Prace kontrolno-pomiarowe wykonywane w budynkach i obiektach budowlanych Grupa 1
No cover
Diagnozowanie silników okrętowych z zapłonem samoczynnym w oparciu o analizę procesów wtrysku i spalania paliwa
Higiena produkcji żywności